{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}}{{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

 

?Psigometriese toetse/assesserings om die oorsaak van sekere problematiek te kan bepaal.

Psychometric tests/assessments are performed to determine the reason for certain concerns.

 

?Skoolgereedheid, Leerprobleme, Skolastiese Funksionering en Standaard, Gedrag, Emosioneel, Stimulasie.

School readiness, Learning problems, Academic functioning and level, Behaviour, Emotional functioning, Stimulation.

 

?Toetsing/assessering om aan te pas by verskeie unieke individue, konteks, omstandighede en unieke behoeftes.  

Testing/assessments would be incorporated to help various needs, contexts, environment and unique characteristics of each individual.

?Psigometriese Beroepsassessering om beroepsleiding, skoolplasing en skoolverwisseling te bepaal.

Psychometric testing to determine career possibilities (career guidance), school placement as well as school choice.

 

Terug Terug na bo