{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}}{{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

 Voorbeelde van besprekings:

?Stimulasie en ontwikkeling van kinders

?Dissipline

?Leer, lees en studeer

?Aandagafleibaarheid ADD/ADHD

?Hantering van verskeie gedrag

?Vrese en Skeidingsangs

?Enurese (Bednatmaak)

?Skoolgereedheid

 

?Kommunikasie vaardighede

 

 

  Examples of discussion:

 

?Stimulation and development of your child

?Discipline

?Learning, reading and study skills

?Attention difficulties ADD/ADHD

?How to handle and understand certain behaviour

?Anxiety (separation)

?Enuresis (Bed wetting)

?School readiness

?Communication skills

 

 

 

 

 

 

Terug Terug na bo