{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}}{{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Bied studieleiding tov die volgende:

Provides study guidance with regard to the following:

 

?Studiegewoontes                   ?Study habits

?Studiemetodes                       ?Study methods

?Studiemotivering                  ?Study motivation

 

*Studieleiding word in individuele- of groepsessies aangebied.
*Study guidance sessions can be done individually or in a group
.

 

Die fokus van terapie by "www.sielkundige-pretoria.co.za" is om kliente die mag te gee om hul probleme te oorkom en om beheer oor hul lewe te neem. Dit word gedoen deur 'n terapeut wat haar kennis in die fasilitering van verandering toepas via die gebruik van e-pos of besoek . Die terapeut werk as 'n klient respekterende fasiliteerder in 'n samewerkende en oplossing gefokusde manier om u op spoor te hou.


 

Terug Terug na bo